Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Svetlana Beniušienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
Gerosios patirties savaitė

Š. m. vasario 01-04 dienomis Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė organizavo gerosios patirties savaitę. Tai jau tampa gražia tradicija, kai lankomės vieni kitų užsiėmimuose, ne tik stebime, bet ir aptariame, ne tik džiaugiamės vieni kitų pasiekimais, bet ir mokomės išklausyti kolegų pastabas, patarimus.

Šios savaitės vienas iš tikslų buvo lankyti užsiėmimus tų švietimo pagalbos vaikui specialistų, kurie savo darbe naudoja išmaniąsias technologijas, savo pačių parengtas interaktyvias mokymo priemones. Surdopedagogė Ramunė Saulėnienė vedė atvirą užsiėmimą darželio grupėje „Ežiukai“ prie interaktyvios lentos. Užsiėmimas buvo labai gyvas, nuotaikingas ir tai tik pavirtina, kad mokytojos perengta įdomi, tikslinga interaktyvi mokomoji medžiaga, skatina mokinių dėmesingumą, aktyvumą. Ugdytiniai, atlikdami įdomias užduotis, padėdami vieni kitiems, kartoja, įtvirtina turimas žinias, noriai skaito, kalba, bendradarbiauja. Kartu su savo ugdytiniais surdopedagogė Vida Tutinienė taip pat pademonstravo parengtą įvairią interaktyvią mokomąją medžiagą išmaniojoje lentoje.

Buvo įdomu stebėti specialiosios pedagogės Lauros Šližienės užsiėmimą, kurio metu ji padėjo atlikti lietuvių kalbos užduotis septintos klastės mokiniui. Specialioji pedagogė geba parengti užduotis ir papildomą mokomąją medžiagą taip, kad mokinys užsiėmimo metu kuo dažniau galėtų patirti sėkmę.

Džiugu, kad į kolektyvą įsilieja iniciatyvus, kūrybingas jaunimas. Mūsų jaunoji surdopedagogė Uršulia Liachovič nepabūgo iššūkio ir pakvietė stebėti atviro tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo užsiėmimo parengiamosios klasės mokiniui. Ji įrodė, kad individualus užsiėmimas, naudojant aktyvius ugdymo metodus, mokiniui tampa nuotaikingu žaidimu, o mokytojas įgyvendina iškeltus tikslus.
Ačiū kolegoms. Noriu palinkėti sėkmės tolimesniame darbe ir paraginti kitus švietimo pagalbos vaikui specialistus aktyviau bendradarbiauti dalinantis savo darbe patirtomis sėkmėmis ir atradimais.

Surdopedagogė I. Bliakevičienė

  • Renginių kalendorius
  • Pamokos
  • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
  • Mokymo priemonės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
  • Pirštų abėcėlė

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2020 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas