Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Svetlana Beniušienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
Feuersteino metodika kurčiųjų ugdyme

Šių metų pavasarį Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja D. Burkauskienė ir psichologė E. Norvaišienė parengė Erasmus+ programos projektą, kurio tikslas – pagerinti švietimo pagalbą sutrikusios klausos vaikams teikiančių specialistų profesinę kompetenciją ir užtikrinti švietimo pagalbos formų ir būdų įvairovę bei paslaugų šiems vaikams kokybę. Pagal projektą buvo planuojama vykti į mokymosi kursus susipažinti su Mokymosi tarpininkaujant programa (MLE), pasaulyje pripažįstama, kaip viena pažangiausių mokymo formų, skatinančių vaiko ugdymosi potencialo plėtrą bei jos įrankiu – Mokymosi potencialo vystymo programa (IE). Šios visame pasaulyje pripažįstamos ir net 80-tyje šalių taikomos metodikos autorius – žymus kognityvinės srities Izraelio psichologas profesorius Reuvenas Feuersteinas, beveik 60 savo gyvenimo metų paskyręs pažinimo funkcijų struktūros kintamumo ir mokymosi tarpininkaujant teorijų vystymui.

Projektas buvo sėkmingai patvirtintas ir liepos mėnesį trys centro darbuotojos – dvi surdopedagogės: D. Burkauskienė ir R. Vyšniūnienė bei psichologė E. Norvaišienė išvyko į Florencją (Italija), kur vyko tarptautiniai Feuersteino instituto (Izraelis) mokymai. Į mokymus susirinko šimtai dalyvių iš visų pasaulio šalių, tad mūsų centro darbuotojoms buvo puiki galimybė ne tik gauti naujų žinių bei įgyti gebėjimų, o taip pat pabendrauti su kitų šalių kolegomis, įgijusiais didelę patirtį šioje srityje. Kaip žinia, toks bendradarbiavimas ne tik praturtina profesine prasme, bet ir praplečia bendrąsias kompetencijas, taip pat ir kalbinę.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbuotojos savaitę laiko klausė ne tik teorinių Mokymosi tarpininkaujant programos (MLE) paskaitų, kurias vedė žymūs Feuersteino instituto mokslininkai: Rabbi Rafi Feuerstein, Lou Falik, Roman Gouzman bei kt., bet ir praktiškai išbandė dalį Mokymosi potencialo vystymo programos instrumentų, kurią visą sudaro serija neprograminių, laipsniškai sudėtingėjančių, skirtingų temų bei turinio užduočių, skirtų tam tikrai pažintinei funkcijai ugdyti ir sudėtų į 14 darbaknygių, kurios pavadintos ,,instrumentais“ (pvz., ,,Lyginimai“, ,,Orientacija erdvėje“, „Analitinis suvokimas“, ,,Iliustracijos“, ,,Šeimos ryšiai“, ,,Kategorijos“ ir kt.). Užduotys, kurios atliekamos paprastu pieštuku problemų sprendimo, sprendimo priėmimo bei analitinio mąstymo keliu mokytojui tarpininkaujant, padeda plėtoti asmenines strategijas, siekiant išspręsti problemas, su kuriomis galime susidurti ir realiame gyvenime.

Grįžusios iš tarptautinių mokymų centro specialistės tikisi, kad informacijos apie Feuersteino metodą sklaida ir Mokymosi tarpininkaujant programos (MLE) bei Mokymosi potencialo vystymo programos (IE) įgyvendinimas praktikoje pagerins švietimo pagalbą sutrikusios klausos vaikams teikiančių specialistų profesinę kompetenciją, užtikrins švietimo pagalbos formų ir būdų įvairovę bei paslaugų kokybę šiems vaikams.

Surdopedagogė R. Vyšniūnienė

  • Renginių kalendorius
  • Pamokos
  • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
  • Mokymo priemonės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
  • Pirštų abėcėlė

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2020 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas