Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Girdutė Lepeškienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
LKNUC dokumentai

2019–2020 ir 2020-2021 m. m. ugdymo planas
2019–2021 metų strateginis veiklos planas
Veiklos planas 2019

Centro tarybos veiklos planas 2019
2019 m. metodinės veiklos planas

2019 m. vasario mėn. veiklos planas
2019 m. sausio mėn. planas
2018m. gruodžio mėn. planas
2018m. lapkričio mėn. planas
2018 m. spalio mėn. veiklos planas
2018 m. gegužės mėn. planas
2018 m. balandžio mėn. planas
2017 m. spalio mėn. planas
2017 m. lapkričio mėn. veiklos planas
2017 m. gruodžio mėn. veiklos planas
2017 III ketv darbo užmokestis
Ataskaita už 2016 metus
Spec. mokyklų stebėsenos rodikliai 2017 m.
Vadovo ataskaita už 2018 m.

Veiklos tobulinimo veiksmų planas

VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas


Kvalifikacijos tobulinimo tvarka
Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka
Mokinių priėmimo į Centrą ir jų asmens bylų formavimo tvarka
Išvykos forma
Buhalterinės ataskaitos
Dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio keitimo tvarka
Mokinio elgesio taisyklės
Atestacijos programa
Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Priėmimo į bendrabutį tvarka
Drausminimo tvarka
Centro tarybos darbo reglamentas
Lygių galimybių politika
Darbo tvarkos taisyklės
Centro bendruomenės skatinimo aprašas 2018

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Turto ir lėšų naudojimo tvarka
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

 

LKNUC asmens duomenų saugojimo politika
LKNUC asmens duomenų tvarkymo taisyklės
LKNUC pažeidimo aptikimo ir pašalinimo taisyklėsį
LKNUC susitarimas dėl konfidencialios informacijos saugojimo
LKNUC vaizdo stebėjimo filmavimo tvarkos aprašas

 

Duomenų apsaugos pareigūnas Julija Karlonienė, tel. (8 5) 215 4427, el. p. rastine@lknuc.lt

 • Renginių kalendorius
 • PATYČIŲ DĖŽUTĖ
 • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
 • Pamokų laikas
 • Atostogos
 • Bendradarbiavimas
 • Pirštų abėcėlė
 • PARAMA gimnazijai (2% GMP)
 • VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • PREVENCINĖS PROGRAMOS
 • SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS
 • PAGALBĄ TEIKIANČIOS ORGANIZACIJOS LIETUVOJE
 • TURTO NUOMOS KONKURSAS

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2020 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas