Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Girdutė Lepeškienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
LKNUC dokumentai

2018–2019 m. m. ugdymo planas
2016–2018 metų strateginis veiklos planas
2018 m. veiklos planas
Centro tarybos veiklos planas 2018
2018 m. metodinės veiklos planas
2018m. gruodžio mėn. planas
2018m. lapkričio mėn. planas
2018 m. spalio mėn. veiklos planas
2018 m. gegužės mėn. planas
2018 m. balandžio mėn. planas
2017 m. spalio mėn. planas
2017 m. lapkričio mėnesio veiklos planas
2017 m. gruodžio mėnesio veiklos planas
2017 III ketv darbo užmokestis
Ataskaita už 2016 metus
Spec. mokyklų stebėsenos rodikliai 2017 m.
Vadovo ataskaita už 2017 m.


Kvalifikacijos tobulinimo tvarka
Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka
Mokinių priėmimo į Centrą ir jų asmens bylų formavimo tvarka
Išvykos forma
Buhalterinės ataskaitos
Dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio keitimo tvarka
Mokinio elgesio taisyklės
Atestacijos programa
Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Priėmimo į bendrabutį tvarka
Drausminimo tvarka
Centro tarybos darbo reglamentas
Lygių galimybių politika
Darbo tvarkos taisyklės
Centro bendruomenės skatinimo aprašas 2018

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Informacinių ir komunikacinių technologijų baudojimo bei darbuotojųstebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Turto ir lėšų naudojimo tvarka
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

 

Lknuc asmens duomenų saugojimo politika
Lknuc asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Lknuc pažeidimo aptikimo ir pašalinimo taisyklės
Lknuc susitarimas dėl konfidencialios informacijos saugojimo
Lknuc vaizdo stebėjimo filmavimo tvarkos aprašas

 

 

 • Renginių kalendorius
 • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
 • Pamokų laikas
 • Atostogos
 • Bendradarbiavimas
 • Pirštų abėcėlė
 • PARAMA gimnazijai (2% GMP)
 • VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • PREVENCINĖS PROGRAMOS
 • SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS
 • PAGALBĄ TEIKIANČIOS ORGANIZACIJOS LIETUVOJE
 • TURTO NUOMOS KONKURSAS

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2018 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas