Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Svetlana Beniušienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
DALYVAVOME KONFERENCIJOJE „WHY SIGN LANGUAGE MATTERS“

Birželio 13-14 d. Norvegijoje, Oslo Metropolitan universitete vyko pasaulinio lygio konferencija „Why Sign Language Matters“, kurioje pranešimus skaitė pranešėjai iš šešių universitetų (Norvegijos, Belgijos, JAV). Šioje konferencijoje dalyvavo aštuonių pasaulio šalių atstovai, labai džiaugiamės, kad galėjome sudalyvauti ir mes – vykome į šią konferenciją dviese: Ieva Stelmokienė (LKNUC Gestotyros ir metodinių priemonių rengimo skyriaus vedėja) ir Milda Pošiūtė-Žebelienė (LKNUC lietuvių kalbos mokytoja ir mokymo priemonių kurtiesiems autorė / bendraautorė). Konferencijos pranešimų turinys apėmė šias temas: 1) kurčiųjų vaikų ugdymas, 2) tyrimai, susieti su vaiko kalbos vystymosi tarpsniais, 3) gestų kalbos statusas kitų kalbų kontekste ir teisiniai gestų kalbos statuso aspektai, 4) gestų kalbos kultūrinė vertė ir palikimas, 5) gestų kalbos kursai kurčiųjų vaikų tėvams ir programa „See my language“, 6) vertimo į / iš gestų k. samprata šių dienų kontekste. Pagrindines konferencijos įžvalgas pristatysime atskiromis publikacijomis su vertimu į lietuvių gestų kalbą, jos apims šiuos aspektus: 1) vaiko kalbos vystymasis iki trejų metų: bendro kalbinio indėlio svarba, 2) kurčiųjų ugdymo kryptys, 3) vertimo kultūra ir informacijos prieinamumo klausimai, 4) kiekvieno ugdytojo / bendruomenės nario indėlis į kurčiųjų kultūrą.

Labai dėkojame UAB „Skytech“, kurios finansinė parama užtikrino galimybę šioje konferencijoje sudalyvauti ir parsivežti į Lietuvą naujausias mūsų srities idėjas ir įžvalgas.

M.Pošiūtė-Žebelienė

  • Renginių kalendorius
  • Pamokos
  • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
  • Mokymo priemonės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
  • Pirštų abėcėlė

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2020 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas