Bendras LKNUC ir Vilniaus Šilo specialiosios mokyklos mokytojų metodinis renginys

Bendras LKNUC ir Vilniaus Šilo specialiosios mokyklos mokytojų metodinis renginys

Š. m. balandžio mėn. 19 d. mūsų centre viešėjo didelis būrys kolegų iš Vilniaus Šilo specialiosios mokyklos. Aktų salėje vyko švietimo pagalbos specialistų, pradinių klasių mokytojų metodinių grupių, kitų mokytojų bei  Vilniaus Šilo specialiosios mokyklos atstovų bendras metodinis renginys. Centro specialioji pedagogė L. Šližienė pasidžiaugė gražiai besitęsiančiu dviejų mokyklų bendradarbiavimu gerosios patirties sklaidos klausimais ir pristatė renginio programą. Pranešimą ,,Kurčiųjų kultūra ir gestų kalba“ skaitė LKNUC metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyriaus vedėja I. Stelmokienė. Pranešėja pateikė daug įdomių faktų apie kurčiųjų kultūrą, ,,provokavo“ auditoriją įvairiais klausimais, papasakojo apie gestų kalbos padėtį  pasaulyje. Šilo specialiosios mokyklos mokytojos G. Šimkienė ir R. Bagdonavičienė skaitė pranešimą ,,Mokomosios-ugdomosios medžiagos pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“. Kolegės pasidalino asmenine patirtimi lietuvių kalbos, matematikos ugdymo srityse bei parodė, kaip konkrečiai galima adaptuoti įvairių vadovėlių puslapius. Jų kolegės J. Klimkienė ir J. Jaraminienė pristatė pranešimą ,,Struktūruota ugdomoji aplinka“, kurio metu pasidalino vaizdine medžiaga iš savo projektinių darbų, taip pat idėjomis bei patarimais, padedant vyresniųjų klasių mokiniams geriau suvokti ir įsiminti ugdomąją medžiagą.

Po renginio specialioji pedagogė L. Šližienė aprodė viešnioms centro ugdomąją aplinką, biblioteką, skyrių, specialistų kabinetus. Pabaigoje, refleksijos metu, kolegės pasidžiaugė naujai įgytomis, kai kuriomis netikėtomis, žiniomis apie kurčiųjų kultūrą ir gestų kalbą. Taip pat pasidalino konkrečiais pageidavimais ateities bendradarbiavimui.

Surdopedagogė R. Vyšniūnienė

Paskutinio skambučio šventė

Paskutinio skambučio šventė

LKNUC Erasmus+ projekte „Make it Work“

LKNUC Erasmus+ projekte „Make it Work“

Lietuvos mažųjų žaidynės

Lietuvos mažųjų žaidynės

Sporto ir bendruomenės šventė

Sporto ir bendruomenės šventė

Archyvai