Bendra metodinė diena su ,,Atgajos“ spec. mokyklos kolegomis

Bendra metodinė diena su ,,Atgajos“ spec. mokyklos kolegomis

Š. m. vasario mėn. 18 d. LKNUC švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės nariai kartu su Vilniaus ,,Atgajos“ spec. mokyklos  mokytojais organizavo bendrą metodinę dieną – seminarą ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas: iššūkiai mokytojui ir galimybės mokiniui“. Seminare pranešimus skaitė abiejų mokyklų mokytojai bei švietimo pagalbos specialistai. Mūsų centro surdopedagogė U. Liachovič pasidalino gerąja darbo patirtimi pranešime ,,Klausos reabilitacija bei kalbos ugdymas po kochlearinės implantacijos“ bei pristatė metodinių priemonių, kurios jai padeda ugdyti vaiko kalbą  bei klausą, parodėlę. Surdopedagogė R. Vyšniūnienė savo pranešime ,,Autistas su kochleariniu implantu: kalbos ir komunikacijos ugdymo iššūkiai“ nagrinėjo konkretų ugdomosios veiklos atvejį ir, remdamasi užsienio tyrėjų darbais, ieškojo atsakymų į švietimo pagalbos specialistams, ugdantiems ne vieną sunkią negalią turinčius vaikus, iškylančius klausimus, liečiančius jų klausos ir kalbos progresą. ,,Atgajos“ spec. mokyklos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai savo pranešimuose lietė projektinės veiklos organizavimo, logopedinės veiklos su masažo elementais bei konkrečių garsų tarimo mokymo klasėje klausimus, gausiai visa tai iliustruodami video medžiaga.

Vaisinga, kolegiška bendrystė su ,,Atgajos“ kolegomis tęsiasi jau ne vienerius metus. Pasibaigus seminarui, refleksijos metu išsakyti padėkos žodžiai, išreikštas pageidavimas toliau dalintis gerąja ugdomosios veiklos patirtimi buvo puiki iliustracija prasmingai, darbingai ir naudingai bendrai dviejų mokyklų, ugdančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, partnerystei.

surdopedagogė R. Vyšniūnienė

 

VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRO EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS LKNUC MOKINIAMS

VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRO EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS LKNUC MOKINIAMS

UŽGAVĖNĖS – TRADICINĖ ŠVENTĖ

UŽGAVĖNĖS – TRADICINĖ ŠVENTĖ

TARPTAUTINIS ETWINNING PROJEKTAS „CHRISTMAS MAGIC“ BAIGĖSI

TARPTAUTINIS ETWINNING PROJEKTAS „CHRISTMAS MAGIC“ BAIGĖSI

VASARIO 12 D. – NETRADICINIŲ PAMOKŲ DIENA

VASARIO 12 D. – NETRADICINIŲ PAMOKŲ DIENA

No Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Archyvai