Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Svetlana Beniušienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
Bendra metodinė diena su ,,Atgajos“ spec. mokyklos kolegomis

Š. m. vasario mėn. 18 d. LKNUC švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės nariai kartu su Vilniaus ,,Atgajos“ spec. mokyklos  mokytojais organizavo bendrą metodinę dieną – seminarą ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas: iššūkiai mokytojui ir galimybės mokiniui“. Seminare pranešimus skaitė abiejų mokyklų mokytojai bei švietimo pagalbos specialistai. Mūsų centro surdopedagogė U. Liachovič pasidalino gerąja darbo patirtimi pranešime ,,Klausos reabilitacija bei kalbos ugdymas po kochlearinės implantacijos“ bei pristatė metodinių priemonių, kurios jai padeda ugdyti vaiko kalbą  bei klausą, parodėlę. Surdopedagogė R. Vyšniūnienė savo pranešime ,,Autistas su kochleariniu implantu: kalbos ir komunikacijos ugdymo iššūkiai“ nagrinėjo konkretų ugdomosios veiklos atvejį ir, remdamasi užsienio tyrėjų darbais, ieškojo atsakymų į švietimo pagalbos specialistams, ugdantiems ne vieną sunkią negalią turinčius vaikus, iškylančius klausimus, liečiančius jų klausos ir kalbos progresą. ,,Atgajos“ spec. mokyklos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai savo pranešimuose lietė projektinės veiklos organizavimo, logopedinės veiklos su masažo elementais bei konkrečių garsų tarimo mokymo klasėje klausimus, gausiai visa tai iliustruodami video medžiaga.

Vaisinga, kolegiška bendrystė su ,,Atgajos“ kolegomis tęsiasi jau ne vienerius metus. Pasibaigus seminarui, refleksijos metu išsakyti padėkos žodžiai, išreikštas pageidavimas toliau dalintis gerąja ugdomosios veiklos patirtimi buvo puiki iliustracija prasmingai, darbingai ir naudingai bendrai dviejų mokyklų, ugdančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, partnerystei.

surdopedagogė R. Vyšniūnienė

 

  • Renginių kalendorius
  • Pamokos
  • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
  • Mokymo priemonės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
  • Pirštų abėcėlė

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2020 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas