Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Svetlana Beniušienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
BAIGIAMOJO PROJEKTO „MOKYKLOS TAKAIS 2“ PRISTATYMAS

Baigėsi pusę mokslo metų trukęs projektas „Mokyklos taikais 2“. Šio projekto iniciatorė, vadovė Ramunė Buikauskienė.  Buvo siekta supažindinti Centro bendruomenę su Vilniaus kurčiųjų mokyklos istorija nuo 1805 metų iki šių dienų. Daugiausia buvo supažindinta su kurčiųjų mokymo pradžia Lietuvoje ir kurčiųjų mokykla nuo 1945 metų iki 1961 metų. Projektas vyko šešiais etapais. Trumpai apibendrinama projekto veikla: parengti stendai „Jonas Glembockis – žymus XX a. surdopedagogas“, „Senoji mokykla 1945 -1961 m. m.“, pradinių, pagrindinių ir gimnazijos klasių mokiniams surengta ekskursija į Centro muziejų ir jie supažindinti su muziejaus eksponatais, suorganizuota pažintinė ekskursija „Kurčiųjų mokyklos XIX-ame amžiuje“  Vilniaus senamiestyje, per netradicinę pamoką mokiniai  išklausė 3 paskaitas – „Vyskupas Jonas Nepomukas-Kosakovskis – kurčiųjų švietimo Lietuvoje pradininkas“, „Kunigas Anzelmas Zygmuntas – pirmasis Lietuvos, Lenkijos, Rusijos surdopedagogas“, „Senoji mokykla 1945 m.“, pagal užduotas temas mokiniai grupėse gamino 4 plakatus, prieš Vėlines jaunieji LKNUC pedagogai tvarkė kurčiųjų judėjimo pradininko P. Makutėno ir gerbiamo surdopedagogo J. Glembockio kapavietes.

Lapkričio 28 dienos popietę Centro salėje vyko baigiamojo projekto pristatymas. Buvo pakviestos gimnazijos skyriaus vedėja Jolita Levickienė ir neformaliojo ir socializacijos skyriaus vedėja Neringa Narušytė. Vadovė Ramunė Buikauskienė ne tik pristatė baigiamąjį projektą „Mokyklos takais 2“ mokiniams ir pedagogams, bet ir pateikė jiems ilgai lauktą staigmeną – dokumentinį video filmą „1978 – 1983-ųjų metų mokyklinis gyvenimas“. Po video peržiūros auklėtojos Ada Zabulionytė ir Kristina Zenevičienė trumpai papasakojo savo atsiminimus iš jų mokyklos laikų.

Gimnazijos skyriaus vedėja Jolita Levickienė įteikė padėkas projekto vadovei Ramunei Buikauskienei už organizavimą ir vykdymą, Vaivai Gelašvili, Adai Zabulionytei, Vaidai Ivanauskienei, Dovydui Padkamariui už bendradarbiavimą. „Miela Ramune, nuoširdžiausiai dėkojame Jums, kad einate mokyklos istorijos keliu ir kviečiate juo eiti visus. Ačiū, kad domitės, kaip vyko kurčiųjų mokymas seniau, kad renkate žinias tarsi perlus ir dėliojate jas  į nuostabų vėrinį. Tomis žiniomis dalijatės su visais, į savo puikų projektą įtraukiate kolegas ir mokinius. Nesiliaukite to daryti. Ačiū.“ – padėkodama kalbėjo J. Levickienė.       

R. Buikauskienė

  • Renginių kalendorius
  • Pamokos
  • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
  • Mokymo priemonės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
  • Pirštų abėcėlė

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2020 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas