Atviros pamokos Vilniaus Šilo spec. mokykloje

Atviros pamokos Vilniaus Šilo spec. mokykloje

Š. m. lapkričio 23 d. grupė Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro švietimo pagalbos specialistų vyko į Vilniaus Šilo spec. mokyklą. Kolegos mielai atvėrė savo klasių duris, kur  sudarė galimybes stebėti įvairias atviras ugdomąsias veiklas. Mūsų grupė, padalinta po kelis asmenis, dalyvavo 3 spec. kl., 4 spec. kl., 5-6 spec. kl., 5 spec. kl., 8-10 lav. kl., 9-10 A lav. kl. atvirose pamokose. Po to mokytojų metodiniame kabinete kartu su Vilniaus Šilo mokyklos direktore E. Urbanavičiene, direktorės pavaduotoja ugdymui S. Bajerčiūte bei mokytojomis O. Guogiene, S. Petkevičiene, J. Klimiene, R. Mikalauskaite, G. Šimkiene, A. Petuchoniene, J. Jaraminiene bei logopede J. Šiaulyte vyko stebėtų veiklų aptarimas. Mūsų metodinės grupės narės negailėjo gražių žodžių Šilo spec. mokyklos komandai už dėmesingumą ir atliepimą kiekvienam vaikui, už profesionalumą ir kūrybiškumą bei šiltą, nuoširdų bendravimą. Ugdymo įstaigos direktorė E. Urbanavičienė pasidalino ugdomosios veiklos organizavimo ypatumais Šilo spec. mokykloje. Vadovė pakvietė mūsų centrą bendradarbiauti ateityje bei dovanojo dvi mokytojų parengtas knygas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, komunikacinių bei pažintinių įgūdžių ugdymui pagal mėnesius.

Surdopedagogė R. Vyšniūnienė

Pamokėlės apie emocijas pradinių klasių mokiniams

Pamokėlės apie emocijas pradinių klasių mokiniams

Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus ugdytinių filmukas „Žiemos pasaka”

Sausio 13-osios minėjimas LKNUC

Sausio 13-osios minėjimas LKNUC

Gražių ir jaukių švenčių visiems!

Gražių ir jaukių švenčių visiems!

Archyvai