Metodinės grupės

Metodinės grupės 2019-2020 m. m.

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė: Rita Nausėdienė

Sekretorė: Skaidrė Barčienė

1. Skaidrė Barčienė – biologijos mokytoja

2. Dalia Bieliauskienė – kūno kultūros mokytoja

3. Vidmantas Burkauskas – technologijų mokytojas

4. Giedrė Eidėnienė – matematikos mokytoja

5. Neringa Narušytė – chemijos mokytoja

6. Rita Nausėdienė – technologijų mokytoja

7. Inga Šilaikienė – biologijos mokytoja

8. Irena Narkevičienė – fizikos mokytoja

9. Ramutė Vekerotienė – matematikos mokytoja

10. Gediminas Žukas – kūno kultūros mokytojas

Humanitarinių mokslų ir menų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė: Vitalija Šlapšinskienė

Sekretorė: Agnė Jurelė

1. Aušra Aušiūrienė – geografijos, ekonomikos mokytoja

2. Vaida Ivanauskienė – gestų kalbos mokytojas

3. Agnė Jurelė – lietuvių kalbos mokytoja

4. Milda Pošiūtė – Žebelienė – lietuvių kalbos mokytoja, etikos mokytoja

5. Jurga Naimavičiūtė – Skuolienė – anglų kalbos mokytoja

6. Žygimantas Bučius – istorijos mokytojas

7. Vitalija Šlapšinskienė – lietuvių kalbos mokytoja

8. Aušra Vasiliauskienė – dailės mokytoja

9. Ada Zabulionytė – kurčiųjų istorijos mokytoja

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų metodinė grupė

Pirmininkė: Ramunė Saulėnienė

Sekretorė: Lina Skrodenytė

1. Reda Karlonaitė – pareng. klasės mokytoja

2. Miglė Pivoraitė – 1 klasės mokytoja

3. Rasa Kaunelytė-Songinė ­­­­­­– 2 klasės mokytoja

4. Lina Skrodenytė – 3 klasės mokytoja

5. Jolita Karvelienė – 4 klasės mokytoja

6. Kristina Zenevičienė – klasės auklėtoja

7. Gražina Gaidienė – 3 klasės auklėtoja

8. Ramunė Saulėnienė – ikimokyklinio ugdymo grupės surdopedagogė

9. Vida Tutinienė – ikimokyklinio ugdymo grupės surdopedagogė

10. Violeta Skapienė – ikimokyklinio ugdymo grupės surdopedagogė

11. Ugnė Valickaitė – muzikos ritmikos mokytoja

12. Rūta Bartusevičienė – ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

13.Jūratė Dautartienė – ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

14. Jadvyga Mockienė – ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

15. Gražina Vosylienė – ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

16. Irina Jovsa – 4 klasės auklėtoja

17. Agnė Šantarė – ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

18. Agnė Jurelė – 1 klasės auklėtoja

Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė

Pirmininkas: Rūta Vyšniūnienė

Sekretorė: Rasa Rusovičiūtė

1. Skaidrė Barčienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja

2. Ilona Bliakevičienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja

3. Jolita Karvelienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja

4. Aleksandra Luckevič – ikimokyklinio ugdymo grupės surdopedagogė

5. Ramunė Saulėnienė – ikimokyklinio ugdymo grupės surdopedagogė

6. Rasa Rusovičiūtė – socialinė pedagogė

7. Inga Šilaikienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja

8. Ramunė Saulėnienė – ikimokyklinio ugdymo grupės surdopedagogė

9. Edita Norvaišienė – psichologė

10. Violeta Skapienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja

11. Laura Šližienė – spec. pedagogas

12. Uršulia Liachovič – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja

13. Vida Tutinienė – ikimokyklinio ugdymo grupės surdopedagogė

14. Jurga Malelienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja

15. Rūta Vyšniūnienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja

16. Roma Vekerotienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja

17. Kristina Šilaikienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja

18. Lina Skrodenytė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja

Vyresniųjų klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė: Vaiva Gelašvili

Sekretorė: Ramunė Buikauskienė

1. Ada Zabulionytė – 5/6 klasės auklėtoja

2. Vaiva Gelašvili – 7/8 ir II gimn. klasės auklėtoja

3. Ramunė Buikauskienė – I gimn. klasių auklėtoja

4. Vidmantas Burkauskas – III ir IV gimn. klasių auklėtojas

5. Rasa Venčkauskienė – auklėtoja (dirba savaitgaliais)

Archyvai

Skip to content