Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Girdutė Lepeškienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais LKNUC patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kamera.
Metodinės grupės

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė
Pirmininkė D. Bieliauskienė
Sekretorė R. Nausėdienė

1. Skaidrė Barčienė – biologijos mokytoja
2. Dalia Bieliauskienė – kūno kultūros mokytoja
3. Vidmantas Burkauskas – technologijų mokytojas
4. Jūratė Drazdauskienė – informacinių technologijų, matematikos mokytoja
5. Giedrė Eidėnienė – matematikos mokytoja
6. Kazimieras Jasnauskas – kūno kultūros mokytojas
7. Jūratė Matkevičienė – žmogaus saugos mokytoja
8. Olga Kločka – fizikos mokytoja
9. Neringa Narušytė – chemijos mokytoja
10. Rita Nausėdienė – technologijų mokytoja
11. Inga Šilaikienė – biologijos mokytoja
12. Violeta Vinclovienė – matematikos mokytoja

Humanitarinių mokslų ir menų mokytojų metodinė grupė
Pirmininkė V. Šlapšinskienė
Sekretorė A. Jurelė

1. Aušra Aušiūrienė – geografijos, ekonomikos mokytoja
2. Jovita Barisevičienė – tikybos, etikos mokytoja (dek.)
3. Nendrė Navytė – etikos mokytoja
4. Vaida Ivanauskienė – gestų kalbos mokytoja
5. Agnė Jurelė – lietuvių kalbos mokytoja
6. Virginija Jankūnienė – anglų kalbos mokytoja (dek.)
7. Linas Petrauskas – istorijos mokytojas
8. Irena Gaudiešienė – lietuvių kalbos mokytoja
9. Jūra Seniut – dailės mokytoja
10. Jurga Naimavičiūtė-Skuolienė – anglų kalbos mokytoja
11. Vitalija Šlapšinskienė – lietuvių kalbos mokytoja
12. Milda Pošiūtė-Žebelienė – lietuvių kalbos mokytoja

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų metodinė grupė
Pirmininkė R. Saulėnienė
Sekretorė L. Skrodenytė

1. Lina Skrodenytė – Par.-4 klasių mokytoja
2. Gražina Gaidienė – Par.-4 klasių auklėtoja
3. Jolita Karvelienė – 1 klasės mokytoja
4. Rūta Rentelienė – 1 klasės auklėtoja
5. Kristina Šilaikienė – 3 klasės mokytoja
6. Ada Zabulionytė – 3 klasės auklėtoja
7. Ramunė Saulėnienė – ikimokyklinio ugdymo grupės surdopedagogė
8. Vida Tutinienė – ikimokyklinio ugdymo grupės surdopedagogė
9. Violeta Skapienė – ikimokyklinio ugdymo grupės surdopedagogė
10. Ugnė Valickaitė – muzikos ritmikos mokytoja
11. Rūta Bartusevičienė – ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
12. Reda Karlonaitė – ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
13. Jadvyga Mockienė – ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
14. Gražina Vosylienė – ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė
Pirmininkė R. Vyšniūnienė
Sekretorė R. Rusovičiūtė

1. Skaidrė Barčienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja
2. Daiva Burkauskienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja
3. Jolita Karvelienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja
4. Aleksandra Luckevič – ikimokyklinio ugdymo grupės surdopedagogė
5. Ilona Bliakevičienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja
6. Violeta Skapienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja
7. Rūta Vyšniūnienė – švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus surdopedagogė
8. Jolita Levickienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja
9. Alfonsas Mitkus – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytojas
10. Inga Šilaikienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja
11. Ramutė Vekerotienė – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja
12. Ramunė Saulėnienė – ikimokyklinio ugdymo grupės surdopedagogė
13. Vida Tutinienė – ikimokyklinio ugdymo grupės surdopedagogė
14. Vytis Valantinas – psichologas
15. Rasa Rusovičiūtė – socialinė pedagogė
16. Edita Norvaišienė – psichologė
17. Laura Šližienė – spec. pedagogė
18. Uršulė Lechovič – tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytoja

Vyresniųjų klasių auklėtojų metodinė grupė
Pirmininkė V. Gelašvili
Sekretorė L. Šližienė

1. Vaiva Gelašvili – 5 ir 6a klasių auklėtoja
2. Ramunė Buikauskienė – 6b ir 7 klasių auklėtoja
3. Marytė Krikštaponienė – 8a ir 8b klasių auklėtoja
4. Irma Dainienė – I ir II gimn. klasių auklėtoja
5. Virgilijus Naruševičius – IIIa ir IIIb gimn. klasių auklėtojas
6. Laura Šližienė – IV gimn. klasės auklėtoja
7. Irena Papinigytė – auklėtoja (dirba savaitgaliais)
8. Rasa Venčkauskienė – auklėtoja (dirba savaitgaliais)

  • Renginių kalendorius
  • Pamokų laikas
  • Atostogos
  • Bendradarbiavimas
  • Pirštų abėcėlė
  • PARAMA gimnazijai (2% GMP)
  • PREVENCINĖS PROGRAMOS

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2017 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas