Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius
Įm. k. 290982710
A. s. LT09 7300 0100 0245 9232
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. / faks. +370 5 215 4427
El. paštas rastine@lknuc.lt
Direktorė Svetlana Beniušienė
RSS Srautas pritaikymas neįgaliesiems
Saugumo tikslais patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameromis
Bendra informacija

1224833198_P8260813

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras – valstybinė mokymo įstaiga, teikianti vidurinį išsilavinimą vaikams, turintiems klausos sutrikimų.

ISTORIJA

Kurtieji pradėti mokyti 1833 m. Gegužės 2 d. įsteigta mokykla, kuri veikė iki 1843 m. kaip Kurčių-nebylių mokykla.

 • 1925–1942 m. – kurčiųjų mokykla.
 • Nuo 1945 m. – Vilniaus kurčių-nebylių mokykla, vėliau, 1960 m. – Vilniaus kurčiųjų mokykla-internatas.
 • Nuo 1995 m. – Vilniaus kurčiųjų internatinė mokykla.
 • Nuo 2001 m. įsteigta pirmoji istorijoje kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vidurinė mokykla.
 • Nuo 2005 m. – Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, sutrumpintas pavadinimas – LKNUC.
 • Nuo 2012 m. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrui suteiktas gimnazijos vardas.

CENTRO VIZIJA

LKNUC – švietimo įstaiga, padedanti šalies sutrikusios klausos mokiniams įgyti kokybišką išsilavinimą ir gebėjimų socializuotis visuomenėje; veiksmingai besimokanti, inicijuojanti, kurianti ir diegianti sutrikusios klausos vaikų ugdymo inovacijas, kurianti ir palaikanti pozityvią šiuolaikinio mokymosi aplinką; tikslingai ir planingai skleidžianti patirtį.

CENTRO MISIJA

LKNUC misija – ugdyti dorą, iniciatyvią, pilietiškai aktyvią, gebančią pasinaudoti kompetencijomis, kurios padėtų tapti atvira kaitai, kūrybiškumui ir kritiškumui, asmenybę, mokančią perimti naujas patirtis ir realizuoti save; padėti užtikrinti šalies sutrikusios klausos mokinių ugdymo kokybę, vertinant jų specialiuosius ugdymosi poreikius ir teikiant surdopedagoginę pagalbą, konsultuojant jų mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, tėvus, plėtojant lietuvių gestų kalbos tyrimus, kuriant specialiąsias mokymo priemones; dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybinę sutrikusios klausos asmenų švietimo politiką.

FILOSOFIJA

„Žmogus yra atsakingas už tai, kuo jis yra“.

 • Renginių kalendorius
 • Pamokos
 • REKOMENDACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS KLAUSOS SUTRIKIMŲ AR KOCHLEARINIUS IMPLANTUS
 • Mokymo priemonės kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
 • Pirštų abėcėlė

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras

Ugdymo plėtotės centras

LKNUC facebook paskyra

LKNUC bibliotekos facebook paskyra

Visos teisės saugomos © 2020 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Web-sprendimas: FoxitNetas