Apdovanojimų archyvas

2018-2019 m. m.

 • Už dalyvavimą ir veiklų vykdymą Erasmus+ programos jaunimo mainuose „Don‘t sit to be fit“ Poronin (Lenkijoje) balandžio 23-gegužės 1 dienomis, technologijų mokytojui Vidmantui Burkauskui.
 • Už dalyvavimą ir veiklų vykdymą Erasmus+ programos jaunimo mainuose „Don‘t sit to be fit“ Poronin (Lenkijoje) balandžio 23-gegužės 1 dienomis, surdopedagogei Rūtai Vyšniūnienei.
 • Už dalyvavimą ir veiklų vykdymą Erasmus+ programos jaunimo mainuose „Don‘t sit to be fit“ Poronin (Lenkijoje) balandžio 23-gegužės 1 dienomis, lietuvių gestų kalbos vertėjai Anželikai Teresei.
 • Už pagalbą atliekant renovavimo darbus technologijų kūrybinėse dirbtuvėse 8 b klasės mokiniui Mikalojui Makutėnui
 • Už pagalbą atliekant renovavimo darbus technologijų kūrybinėse dirbtuvėse 8 b klasės mokiniui Silvestrui Baškevičiui
 • Už pagalbą atliekant renovavimo darbus technologijų kūrybinėse dirbtuvėse 8 a klasės mokiniui Pauliui Kerteniui
 • Už pagalbą atliekant renovavimo darbus technologijų kūrybinėse dirbtuvėse II b gimnazijos klasės mokiniui Povilui Junevičiui
 • Už pagalbą atliekant renovavimo darbus technologijų kūrybinėse dirbtuvėse II b gimnazijos klasės mokiniui Alvydui Andruškevičiui
 • Už pagalbą atliekant renovavimo darbus technologijų kūrybinėse dirbtuvėse III gimnazijos klasės mokiniui Laurynui Gudaičiui
 • Už pagalbą atliekant renovavimo darbus technologijų kūrybinėse dirbtuvėse IV gimnazijos klasės mokiniui Mažvydui Pauriui
 • Už pagalbą atliekant renovavimo darbus technologijų kūrybinėse dirbtuvėse IV gimnazijos klasės mokiniui Jaroslavui Vasiuk
 • Už nuoširdų ir geranorišką bendradarbiavimą bei pagalbą organizuojant pramogines, edukacines išvykas klausos negalią turintiems mokiniams UAB „Pramogų vėjas“ įmonės vadovei Vilmai Slankauskienei
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“  ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružėlės“ vaikams, jų tėveliams ir pedagogams
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“ ikimokyklinio ugdymo grupės „Paukšteliai“ vaikams, jų tėveliams ir pedagogams 
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“ ikimokyklinio ugdymo grupės „Ežiukai“ vaikams, jų tėveliams ir pedagogams  
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“ parengiamos klasės mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams 
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“  1 klasės mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams   
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“  2 klasės mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams   
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“  3 / 4 jungtinės klasės mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams  
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“  5 klasės mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams  
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“  6 / 7 jungtinės klasės mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“  8 a klasės mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams    
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“  8 b klasės mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams 
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“  I gimn.  klasės mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“  II a gimn. klasės mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“  II b gimn. klasės mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“  III gimn. klasės mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams 
 • Už aktyvų dalyvavimą LKNUC akcijoje „Padėk beglobiams gyvūnams“  IV gimn. klasės mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams
 • Už skaitytą paskaitą „Sveikas gyvenimas-veža“ Centro vyresnių klasių mokiniams, Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentui Simonui Dailidei
 • Už dalyvavimą draugiškose vaikinų krepšinio varžybose 2018-11-19 d. LKNUC Vilniaus Užupio gimnazijos vaikinų krepšinio komandai ir mokytojui Augustui Četkauskui
 • Už vestus programos „eTwinning“ mokymus „IKT įrankiai programoje „eTwinning“ centro pedagogams, programos „eTwinning“ ambasadorei Loretai Tarvydienei
 • Už vestus programos „eTwinning“ mokymus „IKT įrankiai programoje „eTwinning“ centro pedagogams, programos „eTwinning“ mentorei Aidai Makutėnienei
 • Už pasirodymą Centro šventiniame renginyje, skirtame Tarptautinės Mokytojo dienos proga, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ šiuolaikinio šokio grupės „Timeless“ narėms ir grupės vadovei  Emilijai Dūdaitei
 • Už pasirodymą Centro šventiniame renginyje, skirtame Tarptautinės Mokytojo dienos proga, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ šokio studijos „Siluetas“ narėms ir studijos vadovei  Nijolei Damašienei
 • Už pasirodymą Centro šventiniame renginyje, skirtame Tarptautinės Mokytojo dienos proga, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos akordeono dalyko mokiniui Eimantui Gaiduk
 • Už pasirodymą Centro šventiniame renginyje, skirtame Tarptautinės Mokytojo dienos proga, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos akordeono dalyko mokinei Dorotėjai Užpelkytei
 • Už suorganizuotą mokinių akordeonistų pasirodymą mūsų Centro šventiniame renginyje, skirtame Tarptautinės Mokytojo dienos proga, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos akordeono dalyko mokytojai Agnei Dūkštaitei
 • Už suorganizuotą mokinių akordeonistų pasirodymą mūsų Centro šventiniame renginyje, skirtame Tarptautinės Mokytojo dienos proga, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos bendruomenei.

2017-2018 m. m.

 • Už mokinių 2 dienų pažintinės ekskursijos į Kuršių neriją ir Nidą organizavimą pegagogėms M. Pošiūtei-Žebelienei ir R. Rusovičiūtei.
 • Už pagalbą abiturientams ruošiantis egzaminiams pedagogams N. Narušytei, V.Šlapšinskienei, L.H.Petrauskui, S.Barčienei, G. Eidėnienei, J. Drazdauskienei ir J.  Naimavičiūtei-Skuoliene
 • Už mokinių 2 dienų pažintinės ekskursijos į Kuršių neriją ir Nidą organizavimą pegagogėms M. Pošiūtei-Žebelienei ir R. Rusovičiūtei.
 • Už aktyvų ir nuoširdų dalyvavimą projekto „Žymūs kurtieji“ veiklose 5, 6, 7a, 7b, 8 klasių ir Ia, Ib, II, III, IVa, IVb gimnazijų klasių mokiniams bei pedagogams V. Gelašvili, J. Barisevičienei, G. Eidėnienei, A. Aušiūrienei, V. Šlapšinskienei, D. Bieliauskienei, R. Rusovičiūtei, S. Barčienei, R. Buikauskienei, J. Malelienei, V. Burkauskui, I. Papinigytei, L. Aleksaitei-Norvilei
 • Už projekto „Žymūs kurtieji“ organizavimą, veiklų koordinavimą ir pagalbą mokiniams mokytojai  J. Drazdauskienei
 • Už projekto „Žymūs kurtieji“ viktorinos organizavimą ir pravedimą mokytojoms J. Naimavičiūtei-Skuolienei ir R. Nausėdienei
 • Už projekto „Žymūs kurtieji“ konsultavimą ir pagalbą mokiniams rengiant video medžiagą mokytojai V. Ivanauskienei
 • Už dosnias kalėdines dovanas visiems LKNUC ugdytiniams (ikimokyklinių grupių vaikams, pradinių, pagrindinių ir vidurinių klasių mokiniams) UAB „Vaikystės sodas“, Karalienės Mortos mokyklos ir Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios bendruomenėms
 • Už bendradarbiavimą, nuoširdžią pagalbą ir rūpestį bei gyvenamosios mokinių aplinkos jaukinimą Daivai Žukienei
 • Už bendradarbiavimą, nuoširdžią pagalbą ir rūpestį Jovitai Vasilevičienei, Birutei ir Kazimierui Bražinskams, Elenai Afanasjevai, Annai Petkevičienei, Virginijai Gudaitytei, Redai ir Stanislav Šestak, Jurijui Michalkevičiui, Ernestui ir Jurgitai Vyrukaičiams, Duianai Pociūnienei, Natalijai Aliaškevič, Ramunei Buikauskienei, Renatai Amndrijevskajai
 • Už dalyvavimą renginio „Moderniai Lietuvai 100“ veiklose ikimokyklinių grupių „ Paukšteliai“, Boružėlės“, „Ežiukai“ vaikams ir jų pedagogams V. Tutinienei,  J. Mockienei, M. Pivoraitei, S. Saulėnienei, R. Karlonaitei, U. Valickaitei.
 • Už dalyvavimą renginio „Moderniai Lietuvai 100“ veiklose parengiamos, 1, 2, 4 klasių mokiniams ir jų pedagogams, N. Pivorienei, I. Mikalauskaitei, R. Pratusevičiūtei, L. Skrodenytei, G. Gaidienei, J. Karvelienei, I. Jovsai, D. Padkamariui, K. Šilaikienei, A. Zabulionytei.
 • Už dalyvavimą renginio „Moderniai Lietuvai 100“ veiklose 5, 6, 7 a, 7 b, 8 klasės mokiniams ir jų pedagogams V. Gelašvili, J. Barisevičienei, R. Buikauskienei, G. Eidėnienei, J. Malelienei, A. Aušiūrienei.
 • Už dalyvavimą renginio „Moderniai Lietuvai 100“ veiklose ir „Laiko juostos“ parengimą I a, I b, II, III, IV a, IV b gimnazijos klasių mokiniams
 • Už dalyvavimą renginio „Moderniai Lietuvai 100“ veiklose ir pagalbą mokiniams rengiant „Laiko juostą“ pedagogams A.  Zabulionytei, V.  Šlapšinskienei, S. Barčienei,  L. Aleksaitei-Norvilei, D. Bieliauskienei, J. Drazdauskienei, L. Petrauskui, I. Šilaikienei, A. Vasiliauskienei, V. Burkauskui, R. Nausėdienei, K. Rapnikui, G. Eidėnienei, A. Aušiūrienei, J. Naimavičiūtei-Skuolienei, I.Papinigytei.

2016 – 2017 m. m.

 • Už pagalbą prisidėjus prie renginio „Lietuvių gestų kalbos menas“ ir pasidalinta gerąja patirtimi bei išradingai pristatytą lietuvių gestų kalbos meno temą LKNUC mokiniams  A. Bražinskui ir A. Matuliui 
 • Už renginio „Lietuvių gestų kalbos menas“ organizavimą ir pravedimą
 • LKNUC mokiniams E. Jočytei
 • Už renginio „Lietuvių gestų kalbos menas“ organizavimą, kuravimą ir pravedimą LKNUC mokiniams A. Teresei.
 • Už mokinių parengimą ir dalyvavimą su LKNUC mokinių komanda Vilniaus miesto mokinių kūrybinėse dirbtuvėse – parodoje „Žemės manas: čia ir dabar“ pedagogėms J.Seniut, R. Nausėdienei.
 • Už Baltijos šalių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokinių sportinių žaidynių organizavimą kūno kultūros mokytojams D. Bieliauskienei, K. Jasnauskui.
 • Už dviejų dienų edukacinės – pažintinės ekskursijos į Estijos respubliką organizavimą ir vykdymą pedagogams M. Pošiūtei – Žebelienei, V. Šlapšinskienei, J. Drazdauskienei, R. Rusovičiūtei ir lietuvių gestų kalbos vertėjui D. Padkamariui.
 • Vilnius International  Meridian  School (VIMS) mokiniams už dalyvavimą tarpmokyklinėse draugiškose sporto varžybose LKNUC.
 • Už mokyklinio projekto „Vilnius – mano miestas“ organizavimą ir vykdymą biologijos mokytojai S. Barčienei
 • Už aktyvų dalyvavimą mokykliniame projekte „Vilnius – mano miestas“ parengiamos ir 4 klasės mokiniams ir pedagogėms L. Skrodenytei, G. Gaidienei.
 • Už pagalbą vykdant mokyklinį projektą „Vilnius – mano miestas“ 1 klasės mokiniams ir pedagogėms J. Karvelienei, R. Rentelienei; 3 klasės mokiniams ir pedagogėms  Šilaikienei, A. Zabulionytei; 5 ir 6 a klasės mokiniams ir pedagogei V. Gelašvili; 6 b klasės mokiniams ir pedagogei G. Eidėnienei; 7 klasės mokiniams ir pedagogei A. Aušiūrienei; 8 a klasės mokiniams ir pedagogei V. Šlapšinskienei; 8 b klasės mokiniams ir pedagogei D. Bieliauskienei; I ir II gimnazijų klasių mokiniams ir pedagogei M. Pošiūtei – Žebelienei; III a ir III b klasės mokiniams ir pedagogei S. Barčienei; IV a ir IV b klasės mokiniams ir pedagogei I Šilaikienei; Mokinių tarybai; pedagogams J. Seniut, R. Nausėdienei, V. Vinclovienei, J. Naimavičiūtei – Skuolienei, R. Buikauskienei, L. Aleksaitei – Norvilei, K. Jasnauskui, I. Dainienei; „Boružėlių“ , „Ežiukų“, Paukštelių“ ikimokyklinių grupių vaikams; lietuvių gestų kalbos vertėjui D. Padkamariui; LEU III kurso studentei G. Diržiūtei.
 • Už filmuotos medžiagos parengimą mokykliniam projektui „Vilnius – mano miestas“ mokytojai V. Ivanauskienei.
 • Už dovanas LKNUC socialiai remtiniems mokiniams ir našlaičiams – Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios parapijos tikintiesiems ir Bernardinų socialinio centro darbuotojui, savanorių grupės koordinatoriui Titui Valdui Ancevičiui.
 • LKNUC 8 a klasės mokiniams už suorganizuotą ir pravestą Valentino dienos šventę centro mokiniams.
 • Socialinei pedagogei R. Rusovičiūtei už Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo organizavimą ir vedimą.
 • 2015 – 2016 m. m.
 • Už dovanas LKNUC socialiai remtiniems mokiniams ir našlaičiams – Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios parapijos tikintiesiems ir Bernardinų socialinio centro darbuotojui, savanorių grupės koordinatoriui Titui Valdui Ancevičiui.
 • Už dalyvavimą tarpmokyklinėse draugiškose sporto varžybose Filaretų pradinės mokyklos ir Žvėryno gimnazijos pareng. – 5 klasių mokiniams.
 • Už  LKNUC mokinių dalyvavimą tarpmokykliniame renginyje „Kaziuko mugė“ Vilniaus Jėzuitų gimnazijai.
 • LKNUC istorijios mokytojui H. L. Petrauskui ir Gyvosios istorijos klubo „Leitgalis“ nariams už organizuotą ir pravestą gyvosios istorijos pamoką LKNUC mokiniams, tema „Baltų karyba bei gyvensena“.
 • 2014–2015 m. m. padėkos
 • Už ikimokyklinių grupių vaikučiams padovanotus žaislus – Gerb. Aurelijai Mužaitei Zavanelli, UAB „DHL Lietuva“, UAB „Konekesko Lietuva“, UAB FMĮ „Orion Securities“, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos darbuotojams, „JCI Sostinė“ projekto „Matyk svajonę“ komandai bei „JCI Sostinė“ organizacijos nariams ir jų draugams.
 • Už skanias dovanas – AB „Pieno žvaigždės“.
 • Už energiją, nuoširdų rūpestį, rėmėjų paiešką – gerb. Mildai Lukaševičienei.
 • Už dovanas LKNUC socialiai remtiniems mokiniams ir našlaičiams – Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios parapijos tikintiesiems ir Bernardinų socialinio centro darbuotojui, savanorių grupės koordinatoriui Titui Valdui Ancevičiui.
 • Už nuoširdų bendradarbiavimą, įdomiai pravestas lytiškumo ugdymo pamokas LKNUC mokiniams ir suteiktą paramą metodinėmis priemonėmis – Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijai ir jos direktorei Esmeraldai Kuliešytei.
 • Už dalyvavimą akcijoje PADĖK BENDRAAMŽIAMS IŠGYVENTI ARTĖJANČIĄ ŽIEMĄ – Ia gimnazijos klasės mokiniui Donatui Kolosovui ir pedagogams Aušrai Aušiūrienei, Kazimierui Jasnauskui ir Rasai Rusovičiūtei.
 • 2011–2014 m. m. padėkos
 • Už ikimokyklinio ugdymo grupei padovanotą lėlių namelį ir dovanėles mūsų mažiesiems – „Junior chamber international Sostinė“ projekto „Verslumo akademija 2013“ komandai.
 • Už nuoširdų bendradarbiavimą, kalėdines dovanas, žaislus ikimokyklinės grupės vaikučiams –„JCI sostinė“ komandai, projekto „Matyk svajonę“ vadovei Mildai Lukaševičienei, UAB „DHL Lietuva“ ir UAB „Konekesko Lietuva“, UAB „Unishop“.
 • Už rūpinimąsi mūsų vaikučių saugumu gatvėje ir surengtą atšvaitų klijavimo akciją „Būk matomas“ – daugiavaikių šeimų asociacijai „Mes“.
 • Už konkurso „Šauniausias moksleivis 2014“ nugalėtojui įsteigtą prizą – planšetinį kompiuterį – MB ENTERTAINER.
 • Už nuoširdų bendradarbiavimą ir nemokamas ekskursijas – VšĮ ŽAISLŲ MUZIEJUS.
 • Už dalyvavimą LKNUC vykusioje profesijų savaitėje – Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centrui, Vilniaus Kolegijai (ViKo), Vilniaus automechanikų ir verslo mokyklai, Vilniaus statybininkų rengimo centrui, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centrui ir Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklai.
 • Už kasmetinę paramą įvairiais daiktais (drabužiais, avalyne, žaislais) mūsų Centro mokiniams – Olgai Konstandi.
 • Už geranorišką paramą drabužiais, avalyne, žaislais ir knygomis – juridinės kontoros UAB DICSA BALTIC, advokatų kontoros PAVLOV IR PARTNERIAI ir Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos darbuotojams.

Archyvai

Skip to content